Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Inwentaryzacja budynku sposobem na zwiększenie efektywności energetycznej!

Każdy budynek traci ciepło. Właściciel nieruchomości dba o budżet i dąży do tego, aby utrata ciepła była jak najmniejsza. W szacowaniu wydatków przydatne są informacje, które czynniki i w jakim stopniu wpływają na koszty ogrzewania. Można tę wiedzę uzyskać dzięki inwentaryzacji budynku.

Inwentaryzacja budynku – co to jest

Inwentaryzacja parametrów technicznych jest dobrowolna i polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Dotyczy budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Są to np.: budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki handlowo-usługowe. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Dzięki niej można zyskać uproszczoną analizę efektywności energetycznej, która pozwala ocenić stan budynku i może pomóc lepiej zarządzać kosztami ogrzewania.

Kto przeprowadza inwentaryzację budynku i jak się odbywa

 1. Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.
 2. Inwentaryzację można:
 • wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny,
 • zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku”,
 • wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych.

Kogo dotyczy Inwentaryzacja budynku

Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:

 • mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właścicielem,
 • mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część w tak zwanym bliźniaku, szeregowcu,
 • posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez zarządcę,
 • posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy),
 • jest zarządcą budynku.
  Korzyści z inwentaryzacji budynku

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można zyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

Z uwagi na możliwości systemu CEEB w jego obecnej wersji uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku można uzyskać, gdy wskazane zostaną następujące źródła ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kocioł olejowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • sieć ciepłownicza,
 • pompę ciepła.

UWAGA! Inwentaryzacja budynku nie jest tożsama z audytem energetycznym, który powinien być przeprowadzany przez certyfikowanego audytora.

Back to top