– JESTEŚ KIEROWCĄ? PAMIĘTAJ O KORYTARZU ŻYCIA !

W wielu sytuacjach szybkie dotarcie służb ratunkowych do poszkodowanych zależy od wcześniejszych decyzji innych uczestników ruchu drogowego. Co możesz zrobić, aby ułatwić im dotarcie na miejsce wypadku? KORYTARZ ŻYCIA !

Dla wielu uczestników wypadków drogowych, czy w ogóle osób oczekujących na pomoc służb ratunkowych nieprzejezdne drogi to sprawa życia i śmierci. Często o skuteczności udzielenia pomocy decydują minuty, a nawet sekundy. Podstawową zasadą jest tworzenie w zakorkowanych ciągach komunikacyjnych tzw. korytarza życia, czyli miejsca, które umożliwi sprawny przejazd karetce pogotowia, policji czy straży pożarnej. Pamiętaj o konieczności stworzenia tej przestrzeni już w chwili dojazdu do korka, a nie dopiero, gdy usłyszysz syrenę karetki.

O czym należy pamiętać tworząc korytarz życia?

1. Gdy widzisz, że przed Tobą tworzy się korek zjedź na zewnętrzny bok pasa. 

2. W przypadku, gdy autostrada ma dwa pasy, kierowcy na lewym zjeżdżają zawsze – na lewo, kierowcy na pozostałych pasach – na prawo.

3. Zawsze stojąc w korku pozostawiaj między swoim samochodem a autem stojącym przed Tobą na tyle przestrzeni, aby można było jeszcze nieco zjechać na bok w razie akcji ratunkowej.

4. NIGDY nie wykorzystuj korytarza życia do wyprzedzania czy próby wycofania się z korka.

Pamiętaj !Tworząc korytarz życia, ułatwiając przejazd pojazdom ratunkowym pomagasz ratować życie.

Zasady korytarza ratunkowego są proste, a reguluje je precyzyjnie Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 9 ust. 1 „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się”.

Nieutworzenie korytarza życia i utrudnianie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu jest wykroczeniem, za które grozi mandat wynoszący od 500 do nawet 2500 zł oraz 6 punktów karnych.
 

Back to top