Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Jubileusz 50-lecia Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach.

Uroczystość z okazji obchodów 50-lecia Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach – pod honorowym patronatem Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP – przeprowadzona w formie uroczystej zbiórki strażackiej odbyła się w dniu 25 marca 2023 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Muchnicach Nowych. Została ona poprzedzona uroczystą mszą świętą, którą w intencji strażaków OSP z terenu gminy Strzelce w kościele parafialnym w Strzelcach koncelebrowali: ks. Piotr Kalisiak, powiatowy kapelan strażaków w Kutnie i ks. Radosław Czarniak, proboszcz parafii Strzelce.
Zbiórka rozpoczęła się wprowadzeniem do remizy OSP pocztu sztandarowego Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach w asyście towarzyszących pocztów sztandarowych OSP w: Długołęce, Klonowcu Starym, Przyzorzu oraz „Hodowli Roślin Strzelce”. Następnie, dowódca uroczystości Grzegorz Pasiewicz, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz komendant gminny ZOSP RP w Strzelcach – złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki strażackiej, Adamowi Nowakowi, wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP. Po odtworzeniu hymnu Związku OSP RP, Tomasz Grabowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP i wójt gminy Strzelce dokonał otwarcia uroczystości, witając przybyłych na nią gości, przedstawicieli poszczególnych OSP z terenu gminy oraz obecnych i byłych członków gminnych władz strażackich w Strzelcach, na czele z dwoma założycielami Oddziału Gminnego Związku OSP RP: Janem Wójcikowskim, Honorowym Komendantem Gminnym ZOSP RP i Honorowym Prezesem OSP w Przyzorzu oraz Władysławem Żandarowskim, Honorowym Prezesem OSP w Muchnicach Nowych.
Wśród gości zaproszonych byli m. in.: Adam Nowak, wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, st. bryg. Paweł Malinowski, z-ca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Wojciech Zdziarski, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego, Aleksandra Dudkiewicz, dyrektor Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka w Łęczycy, Marek Ciąpała, przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie, bryg. Dariusz Lusa, komendant powiatowy PSP w Kutnie, mł. bryg. Mariusz Jagodziński, d-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Kutnie, Jakub Świtkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie, ks. Piotr Kalisiak, powiatowy kapelan strażaków w Kutnie, ks. Radosław Czarniak, proboszcz parafii Strzelce, Teresa Sobczyk, przewodnicząca Rady Gminy Strzelce, Jolanta Piotrowicz-Albiniak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach, radni Rady Gminy Strzelce oraz sołtysi z terenu gminy Strzelce.
Zarys 50-letniej historii Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach przedstawił Jerzy Olejnik, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kutnie i wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach. Już od samego powstania strzeleckiego Oddziału Gminnego Związku OSP RP w 1973 r. jego władze wspierały OSP oraz udzielały pomocy w obszarach: organizacyjnym, szkoleniowym, prewencyjnym i ratowniczym
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP corocznie organizował gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP, jak również – eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Godnym przy tym podkreślenia są sukcesy, jakie odnosiły drużyny OSP oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze, które reprezentowały gminę Strzelce podczas zawodów sportowo-pożarniczych na wyższych szczeblach, a także reprezentanci gminy – podczas ponadgminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Największy rozwój pożarnictwa ochotniczego na terenie gminy Strzelce nastąpił w okresie ostatnich 20-25 lat. Złożyło się na to wiele czynników. Na pewno jednym z najważniejszych jest sukcesywny wzrost nakładów finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej, tak ze strony samorządu gminnego, jak i podmiotów zewnętrznych, a w tym ostatnio – dotacji unijnych. W dużej mierze dzięki temu udało się w ostatnich latach dokonać zakupów m. in.: 2 nowych samochodów pożarniczych dla 2 OSP (Klonowiec Stary oraz Przyzórz), a także – używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Długołęce oraz sporej ilości nowoczesnego sprzętu dla poszczególnych OSP. 4 OSP gruntownie wyremontowały swoje siedziby, natomiast OSP w Muchnicach Nowych kończy budowę nowej remizy.
Po przedstawieniu zarysu historii mijających 50 lat funkcjonowania Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach nastąpiła dekoracja sztandaru Oddziału Gminnego ZOSP RP Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Natomiast najwyższe odznaczenie Związku OSP RP – Złoty Znak ZOSP RP wręczono Władysławowi Żandarowskiemu z OSP w Muchnicach Nowych. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Henryk Baranowski z OSP w Siemianowie, Łukasz Ciesielski z OSP w Przyzorzu, Sławomir Krzywicki z OSP w Długołęce, Witold Morawski z OSP „Hodowli Roślin Strzelce”, Krzysztof Stasiak z OSP w Długołęce i Mirosław Szmeja z OSP „Hodowli Roślin Strzelce”. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono: Pawła Kucharskiego i Damiana Pakulskiego z OSP w Muchnicach Nowych, a Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Mariusza Bileckiego i Tomasza Markiewicza z OSP w Muchnicach Nowych oraz Pawła Murawskiego z OSP w Siemianowie. Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego” odznaczono: Jana Wójcikowskiego i Jerzego Olejnika z OSP w Przyzorzu, Mariana Adamusiaka z OSP w Muchnicach Nowych, Wiesława Krzywickiego z OSP w Długołęce oraz Grzegorza Pasiewicza z OSP w Klonowcu Starym. 18 działaczy strażackich otrzymało Odznakę „Za Wysługę Lat”, przy czym Odznakę „Za Wysługę 70 Lat” wręczono Janowi Wójcikowskiemu. Prezydium Zarządu OG ZOSP RP w Strzelcach – z okazji obchodów 50-lecia Oddziału – przyznało specjalne podziękowania wraz z okolicznościową statuetką św. Floriana: Ryszardowi Szmai, Członkowi Honorowemu Zarządu Głównego ZOSP RP (za wspieranie działalności Oddziału w latach 1994-2019), Janowi Wójcikowskiemu oraz Władysławowi Żandarowskiemu, założycielom Oddziału i jego zasłużonym działaczom, jak również Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach (za wspieranie działalności statutowej Oddziału). Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach – w dowód uznania dla ich aktywnej działalności statutowej – przyznało podziękowania grupie 12 działaczy funkcyjnych Oddziału.
W części artystycznej – z programem dedykowanym strażakom gminy Strzelce – wystąpiła grupa przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Strzelcach.
Uroczystość zakończył Tomasz Grabowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, wójt gminy Strzelce, który dziękując wszystkim za przybycie zaprosił na wspólny obiad.

Back to top