– Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów w roku 2023

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, planowanej do przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego (powiat kutnowski) w dniach pomiędzy 21 września a 03 października 2023 roku. 

Należy zaznaczyć, ze powyższy komunikat zawiera zalecenia do zachowania środków ostrożności zarówno w okresie prowadzenia akcji szczepienia jak i przez okres do dwóch tygodni po jej zakończeniu. W szczególności środki ostrożności te dotyczą małych dzieci bawiących się na otwartych , zielonych terenach.  Należy także pamiętać o niewyprowadzaniu na takie tereny zwierząt domowych w trakcie trwania jak i po zakończeni akcji szczepienia.

Materiały

Komunikat LWLW szczepienie lisów akcja jesienna-2023

Back to top