– Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Jak można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

  1. obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)
  1. uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samo spisać, pomogą mu w tym rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczęli pracę w maju. Rachmistrzowie telefoniczni będą dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowie terenowi pracują od 23 czerwca. Rachmistrzowie wyposażeni są w identyfikatory. Tożsamość rachmistrza można dodatkowo potwierdzić na stronie GUS lub infolinii spisowej (22 279 99 99). Spis trwać będzie do końca września 2021r.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI)

Respondenci uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

W Strzelcach, dla osób które chcą dokonać samospisu, a aktualnie nie mają dostępu do Internetu lub komputera uruchomiono specjalne miejsce spisowe:

  • Gminne Biuro Spisowe – Strzelce, w budynku Urzędu Gminy ul. Leśna 1  tel. 24 356 66 13

Można również, bez wychodzenia z domu, skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99.

Spis realizowany przez rachmistrzów

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów. Rachmistrzowie telefoniczni będą dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Od 23 czerwca rachmistrzowie mogą prowadzić wywiady także bezpośrednio w Państwa domach lub w terenie. Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Weryfikacja rachmistrza

Każdy rachmistrz posiada identyfikator. Tożsamość rachmistrza można dodatkowo potwierdzić na stronie GUS lub na infolinii spisowej.

Back to top