– NOWY OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2023/2024 można składać:
• Od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną za pomocą:
o Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej — Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);
o Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (epuap.gov.pl);
o bankowości elektronicznej.
• Od 1 sierpnia 2023 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty.

Back to top