– Obowiązkowe szczepienia psów !

O obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie stanowi art. 56 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
O karze grzywny za uchylenie się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie stanowi art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
Back to top