Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kutnie.

„Sąd Rejonowy w Kutnie I Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie I Ns 473/23 zezwolił wnioskodawcy Hodowla Roślin Strzelce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grupa IHAR z siedzibą w Strzelcach na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 543,27 zł (pięćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia siedem groszy) wchodzących w skład spadku po Krzysztofie Bomba, która to kwota może być wypłacona spadkobiercom Krzysztofa Bomba po wykazaniu uprawnień do spadku prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia”.

Sędzia Sądu Rejonowego Barbara Semeniuk


Back to top