– Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr. 60

Prezentujemy Państwu pismo, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wystosowała do Urzędu Gminy Strzelce w odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr. 60

Back to top