Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Plan Bezpieczeństwa Biologicznego – Gospodarstwa powyżej 300 sztuk świń średniorocznie.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO jest to dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka wniknięcia choroby do stada niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji. PBB powinien zawierać zarówno mapy sytuacyjne, jak i analizę ryzyka przeprowadzoną w gospodarstwie, co pozwali ocenić i ewentualnie modyfikować stan zabezpieczenia fermy pod względem bio-bezpieczeństwa.

Pełny dokument do pobrania poniżej w załącznikach.

Załączniki:

Back to top