– Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 20.03.2022 r. Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Kutno – centrum miasta (teren zwartej zabudowy), część południowo-zachodnia, Piotrków Trybunalski – centrum miasta (teren zwartej zabudowy).
Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Back to top