Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– „Renowacja zbiorników wodnych” – dofinansowanie na renowację zbiornika wodnego w Muchnicach Nowych.

✅Gmina Strzelce informuje, iż zadanie pod nazwą „Renowacja zbiornika wodnego w Muchnicach Nowych”, gmina Strzelce, powiat kutnowski, województwo łódzkie zostało zrealizowane przy udziale dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – ,,Renowacja zbiorników wodnych’’.
✅W ramach zadania wykonano prace polegające na zwiększeniu pojemności, czyszczeniu, pogłębieniu i odmuleniu zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 85/4, obręb Muchnice Nowe.

Back to top