Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Sanepid: KOMUNIKAT Nr 2 w sprawie stwierdzenia poprawy jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Strzelce.

Komunikat w sprawie stwierdzenia poprawy jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Strzelce zaopatrujący miejscowości: Aleksandrów, Bielawy, Holendry Strzeleckie, Karolew, Kozia Góra, Niedrzaków, Strzelce, Wieszczyce, Wola Raciborowska, Zaranna.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w próbach wody pobranych w dniach 04.04.2023 r., 11.04.2023 r., 17.04.2023 r. i 25.04.2023 r. z sieci wodociągu publicznego w Strzelcach, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Oznacza to, że działania naprawcze podjęte przez Producenta wody przyniosły pożądany efekt. W chwili obecnej jakość wody pochodzącej z sieci wodociągu publicznego w Strzelcach spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda z wodociągu publicznego w Strzelcach nadaje się do spożycia bez żadnych ograniczeń.

Materiały
KOMUNIKAT Nr 2 w sprawie stwierdzenia poprawy jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Strzelce
KOMUNIKAT​_2​_Strzelce.docx 0.01MB

Back to top