Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Spotkanie dotyczące utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

🏠24 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łaniętach, Wójt Gminy Strzelce Tomasz Grabowski wraz z burmistrzami i wójtami gmin powiatu kutnowskiego i łęczyckiego uczestniczył w spotkaniu dotyczącym utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Na spotkaniu obecni byli Senator Przemysław Błaszczyk, Poseł Tadeusz Woźniak i Jakub Pyżanowski zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.
🏠Władze samorządowe podpisały porozumienia o współpracy. Na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego powstanie nowy SIM.
🏠Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.
🏠Mieszkania w SIM są dla osób i rodzin, które nie posiadają własnego mieszkania w swojej miejscowości i nie dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Back to top