– Wyniki konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Strzelce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Back to top