– Wypalanie traw jest karalne!

EPSON MFP image

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść 5-20 tys. zł.

EPSON MFP image
Back to top