– Zaproszenie do udziału w badaniu.

Samorząd Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Strzelce (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne) do udziału w krótkim badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego regionu w 2023 roku.

Dzięki badaniu chcemy poznać m.in preferencje sektora NGO w zakresie współpracy z nami oraz zidentyfikować bariery, które utrudniają rozwój naszych relacji.


Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający łączenie danych osobowych Badanych z odpowiedziami udzielanymi na pytania w niej zawarte.

Ankieta zawiera 12 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut.

Kliknij i wypełnij ankietę!


Oczywiście cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji, a jeszcze lepszy kontakt z nami zapewnia newsletter „ngo w łódzkiem”, na który można zapisać się na ngo.lodzkie.pl.


W razie jakichkolwiek pytań czy problemów technicznych przy wypełnianiu ankiety prosimy o kontakt z Katarzyną Bednarek-Mogińską (Kancelaria Marszałka Województwa Łódzkiego, Wydział Inicjatyw Społecznych):
e-mail: katarzyna.moginska@lodzkie.pl 
tel. 42 663 33 48

 
Back to top