Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Zarządzenie nr. 37/23 Wójta Gminy Strzelce w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wójt Gminy Strzelce ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Termin składania ofert: do 25 maja 2023 r.

Szczegóły w Zarządzeniu nr 37/23 w załączniku do zarządzenia.

zarzadzenie__nr_37_23

Back to top