Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Zawiadomienia o kontroli właścicieli nieruchomości.

Od 22 sierpnia 2022 r. tj. od poniedziałku rozpocznie się kontrola właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Back to top