– Zawiadomienia o kontroli właścicieli nieruchomości.

Od 22 sierpnia 2022 r. tj. od poniedziałku rozpocznie się kontrola właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Back to top