– „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w partnerstwie z Policją prowadzi akcję informacyjno – edukacyjną „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”.

Celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Za realizacją akcji przemawiają dostępne statystyki Policji. Analiza wieku sprawców wypadków wskazuje, że duże zagrożenie powodują osoby starsze. Tylko w 2016 r. rowerzyści powyżej 60 roku życia byli sprawcami 479 wypadków, w których zginęło 67 osób, a 427 zostały ranne. Natomiast, kierowcy samochodów osobowych powyżej 60 roku życia byli sprawcami 3419 wypadków, w których zginęło 255 osób, a 4129 zostało rannych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top