– Rada Gminy

RADNI IX KADENCJI RADY GMINY STRZELCE

1. Śliwicki Tomasz – Przewodniczący Rady Gminy
2. Ciesielski Łukasz – Wiceprzewodniczący
3. Purchalak Michał – Wiceprzewodniczący
4. Albiniak Wojciech – Radny
5. Andrzejewski Maciej – Radny
6. Dąbrowski Józef – Radny
7. Gasik Mariusz – Radny
8. Kamiński Arkadiusz – Radny
9. Lewandowski Andrzej – Radny
10. Marczak Dariusz – Radny
11. Morawski Witold – Radny
12. Rybicki Radosław – Radny
13. Sobczyk Tadeusz – Radny
14. Szablewska Katarzyna – Radna
15. Witkowska Ewa – Radna

Głosowania z sesji Rady Gminy IX kadencji:

I_sesja_Rady_Gminy_Strzelce_07.05.2024_r._głosowania

——————————————————————————————————————————————————–

RADNI VIII KADENCJI RADY GMINY STRZELCE

 1. Sobczyk Teresa– Przewodnicząca Rady Gminy
 2. Szablewska Katarzyna – Wiceprzewodnicząca
 3. Ciesielski Łukasz – Wiceprzewodniczący
 4. Andrzejewski Maciej – Radny
 5. Dąbrowski Józef – Radny
 6. Dziankowski Edward – Radny
 7. Kamiński Arkadiusz – Radny
 8. Lewandowski Andrzej – Radny
 9. Marczak Dariusz – Radny
 10. Morawski Witold – Radny
 11. Nowak Andrzej – Radny
 12. Peda Jan – Radny
 13. Purchalak Michał – Radny
 14. Sobczyk Tadeusz – Radny
 15. Śliwicki Tomasz – Radny

Głosowania z sesji Rady Gminy

Back to top