Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Aktualności

Zachodzące zmiany przestrzenne i środowiskowe, rozwój
technologiczny, a także innowacyjne metody upraw, wymagają zmian w
funkcjonowaniu wsi i przystosowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Zreorganizowane gospodarstwa o dużych działkach, których granice są dostosowane
do dróg, systemu urządzeń wodnych i rzeźby terenu, wykorzystujące nowoczesne,
wydajne i zautomatyzowane maszyny rolnicze, pozwalają na osiąganie wysokich
plonów i godziwych dochodów z prowadzonej działalności rolniczej. Jedną z metod
dokonania …

Więcej Scalenia i wymiana gruntów. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi realizuje prace scaleniowe i wymienne gruntów.

Back to top