Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Referaty

    Wójt Gminy

Tomasz Grabowski

 e-mail: wojt@gminastrzelce.eu
-Sekretariat Wójta
pokój 8
tel. (24) 356-66-01
fax. (24) 356-66-15
e-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu
Przyjęcia interesantów:
– w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  • Sekretarz Gminy

Wioleta Maćczak   

pokój nr 10
tel. (24) 356-66-05
e-mail: sekretarz@gminastrzelce.eu

  • Skarbnik Gminy

Jolanta Skowrońska
pokój 4
tel. (24) 356-66-06
e-mail: jolanta.skowronska@gminastrzelce.eu

  • Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC – IzabellFijałkowska
pokój nr 16
tel. (24) 356-66-02
e-mail: izabella.fijalkowska@gminastrzelce.eu

  • Referat Organizacyjny

Kancelaria urzędu i sekretariat Wójta Gminy:
Monika Kujawa
tel. (24) 356-66-01
pokój nr 8

e-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Wioleta Maćczak
pokój nr 10
tel: (24) 356-66-05
e-mail: wioleta.macczak@gminastrzelce.eu
-Podinspektor ds. kadr
Klaudia Pietrzak
pokój nr 16
tel: (24) 356-66-02
e-mail: klaudia.pietrzak@gminastrzelce.eu

  • Referat finansowy

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy – Jolanta Skowrońska

SKARBNIK GMINY
Jolanta Skowrońska
pokój nr4
tel. (24) 356-66-06
e-mail: jolanta.skowronska@gminastrzelce.eu
-Inspektor ds. księgowości podatków i opłat
pokój nr 7
tel. (24) 356-66-16
e-mail: jolanta.justynska@gminastrzelce.eu
– Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
Irena Matuszewska
pokój nr 7
tel. (24) 356-66-16
e-mail: irena.matuszewska@gminastrzelce.eu
– Inspektor ds. podatków i opłat i windykacji
Halina Rybicka
pokój nr 7
tel. (24) 356-66-16
e-mail: halina.rybicka@gminastrzelce.eu
-Inspektor 
Wioletta Binduga
pokój nr 5
tel. (24) 356-66-21
e-mail: wioletta.binduga@gminastrzelce.eu

–  Księgowy
Iwona Milczarska
pokój nr 5
tel. (24) 356-66-06
e-mail: iwona.milczarska@gminastrzelce.eu

–  Młodszy Księgowy
Justyna Rybicka
pokój nr 5
tel. (24) 356-66-21
e-mail: justyna.rybicka@gminastrzelce.eu

– Inspektor ds. kasy
Kasjer Monika Starczewska
tel. (24) 356-66-18
e-mail:
Godziny pracy Kasy:
– Poniedziałek – 7.00 – 15.00
wpłaty – 7.00-14.00
– Wtorek – 7.00 – 15.00
wpłaty – 7.00-14.00
– Środa – 7.00 – 15.00
wpłaty – 7.00-14.00
– Czwartek – 7.00 – 15.00
wpłaty – 7.00-14.00
– Piątek – 7.00 – 15.00
wpłaty – 7.00-14.00

  • Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu – 
pokój nr 13
tel. (24) 356-66-04
e-mail: 

–  Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami –

Elżbieta Kolczyńska

pokój nr 12
tel. (24) 356-66-20
email: elzbieta.kolczynska@gminastrzelce.eu

Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
Monika Kubryn
pokój nr. 12 A
tel. (24) 356-66-17
e-mail: monika.kubryn@gminastrzelce.eu
– Inspektor ds. ochrony środowiska
Monika Małecka
pokój nr. 11
tel. (24) 356-66-14
e-mail:  monika.malecka@gminastrzelce.eu
– Inspektor ds. utrzymania porządku i czystości
Edyta Rojkowska
pokój nr 11
tel. (24) 356-66-14
e-mail: edyta.rojkowska@gminastrzelce.eu

  • Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej

-Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej
Wioleta Maćczak
pokój nr 10
tel. (24) 356-66-05
e-mail: wioleta.macczak@gminastrzelce.eu

  • Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

-Starszy inspektor ds. zamówień publicznych
Marek Tybura
pokój nr 17
tel. (24) 356-66-22
e-mail: marek.tybura@gminastrzelce.eu

Back to top