– Komisje

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Andrzejewski Maciej-Przewodniczący
 2. Marczak Dariusz-Członek
 3. Peda Jan-Członek

 
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Kamiński Arkadiusz-Przewodniczący
 2. Nowak Andrzej-Członek
 3. Sobczyk Tadeusz-Członek

 
KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 1. Lewandowski Andrzej -Przewodniczący
 2. Łukasz Cisielski – Członek
 3. Tomasz Śliwicki – Członek

 
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA l PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. Purchalak Michał -Przewodniczący
 2. Dąbrowski Józef – Członek
 3. Dziankowski Edward – Członek

 
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH ORAZ SPORTU

 1. Morawski Witold -Przewodniczący
 2. Purchalak Michał – Członek
 3. Szablewska Katarzyna – Członek

 

Back to top