– Komisje

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Andrzejewski Maciej-Przewodniczący
 2. Marczak Dariusz-Członek
 3. Peda Jan-Członek

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Kamiński Arkadiusz-Przewodniczący
 2. Nowak Andrzej-Członek
 3. Sobczyk Tadeusz-Członek

KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 1. Lewandowski Andrzej -Przewodniczący
 2. Łukasz Cisielski – Członek
 3. Tomasz Śliwicki – Członek

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA l PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. Purchalak Michał -Przewodniczący
 2. Dąbrowski Józef – Członek
 3. Dziankowski Edward – Członek

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH ORAZ SPORTU

 1. Morawski Witold -Przewodniczący
 2. Purchalak Michał – Członek
 3. Szablewska Katarzyna – Członek
 4. Andrzej Nowak – Członek
 5. Jan Peda – Członek
 6. Łukasz Ciesielski – Członek
Back to top