Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Kontrola umów na odbieranie odpadów od przedsiębiorców.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Strzelce

1.PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

2.Zakład Usług Komunalnych
ul. Kopernika 9/11, 99-300 Kutno

3. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice

4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

5. PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

6. ECOVIR Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36, 09-228 Ligowo

Art. 3 [Zadania własne]
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888)
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania,
a w szczególności:

9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości


Back to top