– Kontakt

Urząd   Gminy  Strzelce
 ul. Leśna 1
 99 – 307 Strzelce  woj. łódzkie 
tel. (24) 356-66-01,  fax. (24) 356-66-15;
e-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu  

Godziny pracy Urzędu Gminy Strzelce:
  • pn, wt, śr, czw, pt. : 7.00 – 15.00
Numer rachunku bankowego w celu dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych ( z wyjątkiem gospodarowania odpadami):
Bank Spółdzielczy w Starej Białej o/Strzelce
44 9035 0007 0000 1007 2000 0010
 

Numer rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Bank Spółdzielczy w Starej Białej o/Strzelce
28 9022 0007 2600 1007 2000 0160 z dopiskiem: ” Gospodarka odpadami”

Formularz kontaktowy

Akceptując niniejszą zgodę, zgadza się Pan/Pani na dobrowolne przetwarzanie podanych danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia / zapytania. Informujemy, iż Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Urząd Gminy w Strzelcach, NIP 775 127 66 28. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do kontaktu z Administratorem. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia / zapytania. Podane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom: producentom, firmom transportowym i informatycznym, jeżeli jest to niezbędne dla obsługi zgłoszenia / zapytania, np. jeżeli dotyczy to postępowania reklamacyjnego. Zapewniamy, że podane dane osobowe nie będą przekazywane w związku z obsługą zgłoszenia / zapytania poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, dane osobowe nie będą również profilowane, za wyjątkiem ewentualnych plików Cookies na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia / zapytania, chyba że okres dłuższy wynikałby z obowiązku lub uprawnienia wynikającego wprost z przepisów prawa. Informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tj. bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W tym celu należy się skontaktować się z Administratorem pisemnie – drogą tradycyjną lub pisząc na adres e-mail: ugstrzelce@plocman.pl. Nadmieniamy, iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Back to top