– Kontakt

Urząd   Gminy  Strzelce
 ul. Leśna 1
 99 – 307 Strzelce  woj. łódzkie 
tel. (24) 356-66-01,  fax. (24) 356-66-15;
e-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu  

Godziny pracy Urzędu Gminy Strzelce:
  • pn, wt, śr, czw, pt. : 7.00 – 15.00
Numer rachunku bankowego w celu dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych ( z wyjątkiem gospodarowania odpadami):
Bank Spółdzielczy w Starej Białej o/Strzelce
44 9035 0007 0000 1007 2000 0010
 

Numer rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Bank Spółdzielczy w Starej Białej o/Strzelce
28 9022 0007 2600 1007 2000 0160 z dopiskiem: ” Gospodarka odpadami”

Back to top