– Wnioski i druki

Wnioski i dokumenty do pobrania:

  • Gospodarka komunalna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi na 2020 rok

gk_deklaracja_nr_xv.90.2016_z_dnia_27_kwietnia2016r.

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń

gk_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_wlasnosci_do_urzadzen_elektrycznych_do_wniosku_o_wycinke_drzew

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

gk_wniosek__o_warunki__zabudowy_2015

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego / socjalnego / zamiennego

gk_wniosek__przydzial__lokalu_mieszkalnego.

Wniosek w sprawie przystąpienia do programu budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

gk_wniosek_na_budowe_przydomowych_oczyszczalni_sciekow.2015

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową dróg

gk_wniosek_o_zezwolenie_na_zajecie_pasa_drogowego_2015

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

gk_wniosek_zajecie_pasa_drogowego_2015


  • Gospodarka odpadami

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

go_wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_gospodarczej

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

go_wniosek_o_wykreslenie_z_rejestru

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń

go_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_wlasnosci_do_urzadzen_elektrycznych_do_wniosku_o_wycinke_drzew


  • Ochrona środowiska

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oś_wniosek_0_wydanie_dec_26.01.11

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

oś_wniosek-wycinka-drzew_wg_nowych_przepisow

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń elektrycznych do wniosku o wycinkę drzew

oś_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_wlasnosci_do_urzadzen_elektrycznych_do_wniosku_o_wycinke_drzew

Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

oś_oswiadczenie_wspolnota_mieszkaniowa_do_wniosku_o_wycinke_drzew

Klauzula przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna RODO
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew


  • Oświata

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej – stypendium szkolne, zasiłek szkolny

ośw_wniosek_o_stypendium__2007


  • Podatki

Deklaracja na podatek leśny

pod_deklaracja_na_podatek_lesny.2016

Deklaracja na podatek od nieruchomości

pod_deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.2016

Deklaracja na podatek rolny

pod_deklaracja_na_podatek_rolny_2016_rok

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

pod_informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci_rolnego_lesnego_od_2016_roku


  • Pomoc społeczna

Deklaracja o wysokości dochodów

pom_sp_deklaracja_o_wysokosc__dochodow_2013

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

pom_sp_wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego_2013


Back to top