– Kontakt

Urząd   Gminy  Strzelce

 ul. Leśna 1

 99 – 307 Strzelce 
woj. łódzkie 

tel. (24) 356-66-01,  fax. (24) 356-66-15;

e-mail: sekretariat@gminastrzelce.eu
 
Godziny pracy Urzędu Gminy Strzelce:

  • pn, wt, śr, czw,pt. : 7.00-15.00

Numer rachunku bankowego w celu dokonywania wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych ( z wyjątkiem gospodarowania odpadami):
Bank Spółdzielczy w Starej Białej o/Strzelce
44 9035 0007 0000 1007 2000 0010
 
Numer rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Spółdzielczy w Starej Białej o/Strzelce
28 9022 0007 2600 1007 2000 0160
z dopiskiem: ” Gospodarka odpadami”

Back to top