– Piknik Rodzinny w Kutnie

Na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim zawitał zespół śpiewaczy „Strzelce”, który wystąpił w części artystycznej Pikniku Rodzinnego.

Grupa działająca pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach brawurowo wykonała szereg pieśni i przyśpiewek ludowych, które zostały nagrodzone gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

 

Back to top