– News

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB wydał ostrzeżenie I stopnia przed upałami. 🟡Obszar: kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski 🟡Ważność: od godz. 14:00 dnia 11.09.2023 do godz. 18:00 dnia 13.09.2023 🟡Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy …

Zachęcamy do udziału w Konkursie wszystkich miłośników przyrody, fotografów, ale także uczniów szkół podstawowych!Rzeki przez wiele pokoleń funkcjonowały własnym, naturalnym rytmem – wzbierając, rozlewając się, dając schronienie i źródło życia niezliczonym gatunkom roślin i zwierząt, będąc ostojami bioróżnorodności. Niestety nieumiejętne gospodarowanie wodą i zabieranie rzekom ich terenów spowodowało, że stają się one także zagrożeniem dla ludzi …

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w formie online pn. „REACT – EU – wsparcie dla przedsiębiorstw z łódzkiego”. Spotkanie skierowane jest do firm z sektora MŚP, którzy odnotowali min. 15% spadek przychodów ogółem w wyniku covid-19 liczony jako stosunek łącznych przychodów w roku 2021 do łącznych przychodów …

Back to top