– News

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w formie online pn. „REACT – EU – wsparcie dla przedsiębiorstw z łódzkiego”. Spotkanie skierowane jest do firm z sektora MŚP, którzy odnotowali min. 15% spadek przychodów ogółem w wyniku covid-19 liczony jako stosunek łącznych przychodów w roku 2021 do łącznych przychodów …

W budynku
Urzędu Gminy Strzelce oddano do użytku nową salę konferencyjną.
Uroczyste otwarcie miało miejsce w dniu 24 czerwca 2021 roku.

– Trzeba
mieć marzenia i starać się je spełniać. Ja właśnie spełniłem
jedno z nich – marzyłem, aby obrady Rady Gminy Strzelce odbywały
się w bardzo dobrych warunkach i tak też się stało – mówił
Tomasz Grabowski …

Back to top