– 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej przy firmie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach

W dniu 15 czerwca 2019 r. w zakładzie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o.

GRUPA IHAR w Strzelcach odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji obchodów

100-lecia przyzakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ta uroczystość została poprzedzona mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym,

po której na placu przed pałacem – siedzibą Zarządu Spółki HR Strzelce odbył się apel strażacki, a po nim piknik strażacki z udziałem wszystkich uczestników uroczystości.

 

W dniu 8 maja 1919 r. utworzono Straż Ogniową Ochotniczą w Strzelcach jako straż subsydiowaną przez miejscową cukrownię  –  wchodzącą w skład strzeleckich dóbr ziemskich, których właścicielami była niemiecka rodzina Treskow.

Wieś i folwark Strzelce  –  liczące wówczas ok. 900 mieszkańców  –  znajdowały się         w granicach administracyjnych gminy Sójki, powiatu kutnowskiego oraz województwa warszawskiego.

Obecna Ochotnicza Straż Pożarna działająca przy zakładzie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach jest najstarszym stowarzyszeniem strażackim na terenie gminy Strzelce zrzeszającym w swoich szeregach 19 członków zwyczajnych.  Strzelecka straż pożarna na swoim wyposażeniu posiada m.in.:  lekki samochód pożarniczy m-ki „Ford Transit”, 2 motopompy pożarnicze PO-5 M 800, motopompę pływającą NIAGARA, agregat prądotwórczy i piłę spalinową do drewna.

 

Na uroczystość 100-lecia OSP HR w Strzelcach przybyły reprezentacje OSP z terenu gminy Strzelce:  Długołęka,  Klonowiec Stary,  Muchnice Nowe,  Przyzórz  oraz Siemianów, a także delegacje OSP z oddziałów Spółki HR Strzelce:  w Kończewicach, woj. kujawsko-pomorskie i w Borowie, woj. wielkopolskie.  Z jednostki wojskowej          w Leźnicy Wielkiej k/Łęczycy przybyła również delegacja tamtejszej straży pożarnej.

Wśród gości zaproszonych na tę uroczystość przybyli m.in.:  Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,  Ryszard Szmaja, członek honorowy Zarządu Głównego Związku OSP RP,  Jerzy Olejnik, członek honorowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie,  kpt. Mariusz Dudkowski, z-ca d-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,  Jakub Świtkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie,  Tomasz Grabowski, wójt Gminy Strzelce,  Wojciech Błaszczak, prezes Zarządu Spółki HR w Strzelcach,  Mariusz Śniecikowski, dyrektor Zakładu HR w Strzelcach,  Marian Adamusiak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach, Jan Wójcikowski Honorowy Komendant Gminny ZOSP RP w Strzelcach,  Grzegorz Pasiewicz, komendant gminny ZOSP RP w Strzelcach  oraz  Marek Syska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

Uroczystość 100-lecia OSP strzeleckiej straży pożarnej uświetniła swoim udziałem orkiestra dęta OSP w Kutnie z jej kapelmistrzem i prezesem OSP – Wiesławem Kowalskim.

 

Po otwarciu uroczystości przez Witolda Morawskiego, prezesa OSP HR w Strzelcach oraz przedstawieniu zarysu 100-letniej historii OSP przez Arkadiusza Kamińskiego – pod dowództwem Grzegorza Pasiewicza rozpoczął się uroczysty apel strażacki.  Podczas tego apelu sztandar OSP  –  jubilatki został udekorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP,     a kilkunastoosobowej grupie członków OSP wręczono odznaki Związku OSP RP.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Zbigniew Kacerka.  Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Jan Koronowski, natomiast Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono Krzysztofowi Szczygielskiemu.  Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:  Krystian Mikołajczyk  i  Bartosz Miler.  Następującym członkom OSP wręczono także odznaki „Za Wysługę Lat”:  Mirosławowi Szmei / 50 lat /,  45 lat  -Grzegorzowi Jędrzejczykowi,  Marianowi Szczygielskiemu  i  Józefowi Ulężałce,  Zbigniewowi Jędrzejczykowi / 30 lat /,  Romanowi Kordalewskiemu / 25 lat /,  10 lat  –  Kamilowi Jędrzejczykowi i Przemysławowi Milerowi oraz Michałowi Szczygielskiemu / 5 lat /.

Ważnym punktem programu uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego Związku OSP w asyście Wojciecha Błaszczaka, prezesa Zarządu Spółki HODOWLA ROŚLIN STRZELCE oraz Arkadiusza Kamińskiego, sołtysa sołectwa Strzelce, a następnie – poświęcenie jej przez ks. Tadeusza Świątka.  Ta tablica  –  ufundowana przez mieszkańców sołectwa Strzelce – upamiętnia założycieli i członków strzeleckiej straży pożarnej, którzy odeszli na wieczną wartę.

 

Po zakończeniu apelu strażackiego jego uczestnicy mieli możliwość dokonania wpisu do

„Kroniki OSP HR w Strzelcach”, jak również otrzymania wydrukowanego opracowania historycznego pt. „100 lat OSP Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR”.

 

Po krótkim koncercie orkiestry kutnowskiej OSP wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na piknik strażacki.

Back to top