– Folklor gminy Strzelce w Żychlinie

25 listopada 2017 roku, zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki” wzięły udział w IV Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora, którego organizatorem był Żychliński Dom Kultury. Głównym celem Przeglądu było zaprezentowanie dorobku zespołów artystycznych, duetów i solistów oraz integracja środowiska seniorskiego.

Śpiewacy ludowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach wspaniale zaprezentowali się wśród wielu zespołów i solistów biorących udział w tej imprezie, a ich brawurowo wykonany repertuar został nagrodzony gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

Back to top