– Informacja dotycząca obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz usuwania nawisów śnieżnych.

Back to top