Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Jubileusz zespołu śpiewaczego „Strzelce” i Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach

W dniu 16 czerwca 2018 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Długołęce odbył się piękny Jubileusz z okazji 30-lecia działalności zespołu śpiewaczego „Strzelce” i 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

Zespół „Strzelce” działa pod patronatem ośrodka kultury, a swą działalność rozpoczął w 1988 roku przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Strzelcach. Dożynki Gminne, które odbyły się w Klonowcu Starym, były oficjalnym debiutem i rozpoczęciem działalności zespołu.

Grupa obchodząca trzydziestolecie swej działalności, zaznaczyła swą obecność we wszystkich kulturalnych wydarzeniach gminy. Jej wysoki poziom artystyczny potwierdza zdobycie wielu nagród i wyróżnień na różnego rodzaju przeglądach i festiwalach w całej Polsce, zespół gościł także z występami na Litwie.

Grupa jest reprezentantem folkloru sannicko-gostynińskiego, w 2013 roku otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Zespół śpiewaczy „Strzelce” jest kulturalnym wizerunkiem swojej gminy i powiatu kutnowskiego, a obecnie tworzą go: Ewa Karbowska – kierownik grupy, Maria Kaszubska, Mieczysława Szwarc, Małgorzata Matuszewska, Stanisława Jaśkiewicz, Krystyna Babska, Aldona Mogielska, Stanisław Prokopiak i Wiesław Śliwicki. Opiekunem muzycznym zespołu jest Władysław Jasiński.

Drugim Jubilatem  w tym dniu był Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach, który powołano Uchwałą Gminnej Rady Narodowej z dniem 1 stycznia 1978 roku, jako placówkę integrującą działalność wszystkich jednostek kulturalno-oświatowych na terenie gminy.

Podstawowym celem ośrodka  było zapewnienie społeczności wiejskiej, szczególnie dzieci  i młodzieży, szerokiego uczestnictwa  w kulturze i jej współtworzeniu. Ważne miejsce  w działalności placówki zajmowała i nadal zajmuje współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy, szkołą, biblioteką, przedszkolem oraz innymi organizacjami  i instytucjami.

Uznając potrzebę pielęgnowania kultury ludowej jako wyrazu tożsamości społeczności wiejskich, ośrodek kultury rozpoczął współpracę z zespołami śpiewaczymi „Strzelce” i „Klonowianki”, pod patronatem ośrodka rozwijają  się także inne formy amatorskiego ruchu artystycznego. Najważniejszym zadaniem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnej kultury.

W gronie zaproszonych na uroczystość gości byli m.in.: Ewa Sławińska-Dahlig – etnomuzykolog z Działu Dziedzictwa Kulturowego Łódzkiego Domu Kultury, Zdzisław Trawczyński – Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego, Tadeusz Kaczmarek – Wójt Gminy Strzelce, Ewa Zielak – Sekretarz Gminy, reprezentanci straży pożarnej z terenu gminy z Prezesem ZOGm ZOSP RP Marianem Adamusiakiem oraz zespół śpiewaczy „Klonowianki”.

Po przybliżeniu historii Jubilatów nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i okazjonalnych upominków, a po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której zacni Jubilaci zaśpiewali dla swych gości kilka utworów ze swego bogatego repertuaru.

Składamy Szanownym Jubilatom serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud i pracę włożoną  w krzewienie kultury regionalnej, życząc im na dalsze lata działalności wspaniałych osiągnięć  i niegasnącej pracy twórczej.

Back to top