Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Konkurs dla miłośników przyrody – „Rzeka – nauka płynąca z natury”

Zachęcamy do udziału w Konkursie wszystkich miłośników przyrody, fotografów, ale także uczniów szkół podstawowych!

Rzeki przez wiele pokoleń funkcjonowały własnym, naturalnym rytmem – wzbierając, rozlewając się, dając schronienie i źródło życia niezliczonym gatunkom roślin i zwierząt, będąc ostojami bioróżnorodności. Niestety nieumiejętne gospodarowanie wodą i zabieranie rzekom ich terenów spowodowało, że stają się one także zagrożeniem dla ludzi w przypadku powodzi, a ich koryta często wysychają lub całkiem zanikają. Zrównoważone gospodarowanie wodą powinno być dla nas priorytetem. Użytkowanie wód i ich duże zanieczyszczenie powoduje rosnącą presję oraz pogorszenie jakości tego zasobu. Nasza świadomość na temat ochrony wody, w tym rzek powinna stale wzrastać.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę zanieczyszczenia rzek, niewłaściwego użytkowania terenów wzdłuż cieków, a także nieuzasadnionej zabudowy dolin rzecznych w Polsce. Dzięki obrazom w formie zdjęć lub rysunków chcemy pokazać,
jak wiele można stracić, ale także jak wiele niezmienionych presją człowieka odcinków
rzek można jeszcze ochronić.

I edycja Konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach:

1. Fotografia – konkurs skierowany do wszystkich osób pełnoletnich

2. Rysunek – konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. 4-6)


Aby wziąć udział w konkursie należy przedstawić w odpowiedniej formie (fotografii/rysunku) naturalne odcinki polskich rzek, łęgów, obszarów mokradłowych,
które w naturalny sposób retencjonują wodę.

Jury Konkursu:
Patryk Biegański – Fotograf
Urszula Sadowska – Maksym -Ekspert ds. Ochrony przed powodzią – DHI POLSKA
Joanna Sarapata – Malarka
Agnieszka Hobot – Redaktorka naczelna „Wodnych Spraw”

Konkurs rozpoczął się 9 marca i trwa do 12 maja 2023 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26 maja 2023 r.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Sponsorem konkursu jest DHI

Więcej informacji na stronie  https://wodnesprawy.pl/konkurs/

Back to top