– Magdalena Mogielska

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w …

Informujemy, że w dniu 01.03.2024 r. na czas robót związanych z wykonaniem nakładek asfaltowych na jezdni w gminie Strzelce zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana w organizacji ruchu drogowego związana z realizacją przedmiotowego zadania.

Prosimy kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w
Strzelcach  informuje, że rozpoczął kwalifikację
osób/rodzin do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na
Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się ośrodka pomocy
społecznej w godzinach pracy urzędu gminy (poniedziałek-piątek godz.
7.00-15.00)

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria …

💦W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych związanych z wymianą hydrantów wraz z zasuwami na sieci wodociągowej w dniu 23.02.2024 r. od godz: 9:30 do godzin popołudniowych wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowościach: 💦Długołęka 💦Marianka 💦Przyzórz Górny Za utrudnienia przepraszamy. Możliwe utrudnienia w dniach kolejnych.

Back to top