– Podziękowanie dla Wójta Gminy Strzelce i Rady Gminy Strzelce

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach

pragnie serdecznie podziękować

Wójtowi Gminy Strzelce Tomaszowi Grabowskiemu

oraz

Radzie Gminy Strzelce

za zorganizowanie świątecznych paczek dla uczniów naszej szkoły. Dzięki temu na twarzach dzieci pojawił się szczery uśmiech,
a w naszej szkole zagościła magiczna, świąteczna atmosfera.

Jolanta Piotrowicz Albiniak

Back to top