– Potrzebna krew !!!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, zwraca się z uprzejmą prośbą o promowanie wśród lokalnej społeczności informacji na temat aktualnych potrzeb Centrum związanych z niedoborem krwi.

Back to top