– Profilaktyczny konkurs – 20.12.2017r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie ze Szkołą Podstawową w Strzelcach była organizatorem XVII konkursu dotyczącego problematyki uzależnień, który jest realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawowym celem konkursu było zapoznanie dzieci  z problematyką uzależnień oraz pokazanie zagrożeń związanych z alkoholem i narkomanią.

Każdy z uczestników turnieju rozwiązywał test dotyczący zagadnień profilaktycznych, a najlepiej poradził z nim sobie Eryk Frydrysiak, który nieznacznie wyprzedził Szymona Krzeszewskiego i Oliwię Szadkowską.

Uczniowie naszej szkoły wykazali się duża wiedzą, a na wszystkich uczestników konkursu czekały atrakcyjne nagrody.

Back to top