Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach. Komunikaty dotyczące np. klęski żywiołowej i sytuacji na drogach tworzone będą przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Pojawią się najpierw na stronach internetowych urzędów wojewódzkich,
a następnie w telewizji i aplikacjach mobilnych.

Poniżej linki do pobrania aktualnych informacji dotyczących Systemu RSO oraz powiązanej
z nimi aplikacji mobilnej.

LINKI:

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17742,Nowa-wersja-Regionalnego-Systemu-Ostrzegania.html

https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczeństwo/regionalny-system-ostrz/17529,Regionalny-System-Ostrzegania.html

Back to top