– Zakaz palenia śmieci !

 

Przypominamy o obowiązującym zakazie spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu.

Przepisy prawa jasno określają czego nie wolno spalać w piecach domowych, są to: plastikowe butelki po napojach, zużyte opony, tworzywa sztuczne, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczna skóra, opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru
z nadrukiem farb kolorowych.

 W związku z art. 155 oraz 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 701 ze zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów  lub  we współpalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza w/w spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.

 

W trosce o zdrowie apelujemy do mieszkańców, aby w piecach domowych spalać tylko
i wyłącznie odpowiedni  dla pieca  materiał  opałowy,  co  przyczyni  się do poprawy jakości  życia  dla Nas wszystkich.

 

 

 

/-/ Wójt Gminy Strzelce

Tomasz Grabowski

Back to top