– 🟨W dniu 3 czerwca 2023 r w Sali OSP w Klonowcu Starym odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 35-lecia Zespołu Śpiewaczego „Strzelce” oraz 45-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

‼️W trakcie uroczystości została nadana odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Pani Ewie Karbowskiej – kierowniczce zespołu „Strzelce”🥇o czym piszemy w osobnym poście.🥰

🟩Pani kierownik Zespołu Śpiewaczego Strzelce Ewa Karbowska przywitała licznie przybyłych gości, wśród których byli m.in.: Senator RP- Pan Przemysław Błaszczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pan Zbigniew Linkowski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Pan Andrzej Górczyński, Kierownik Działu Kulturowego Łódzkiego Domu Kultury – Pan Andrzej Białkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego – Pan Marek Ciąpała, Etnograf Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi –Pani Alicja Woźniak, Regionalistka z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – Pani Bożena Gajewska, Ksiądz Proboszcz parafii św. Trójcy w Strzelcach – Radosław Czarniak, Wójt Gminy Strzelce – Tomasz Grabowski, Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce – Teresa Sobczyk, Honorowy Prezes Zarządu ZOSP RP w Strzelcach – Marian Adamusiak, zespół śpiewaczy „Klonowianki” z kierownik Aliną Solarską, przedstawiciele Zarządu OSP w Klonowcu Starym, byłe członkinie zespołu „Strzelce”, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach – Marek Syska oraz Dyrektor Szkoły podstawowej w Strzelcach – Jolanta Piotrowicz-Albiniak, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Strzelcach- Iwona Kaczmarska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej–Klaudia Baranowska, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Strzelcach – Pani Marianna Oleczek, Redakcja Powiatowego Życia Kutna z sekretarzem Panem Jerzym Papiewskim i fotoreporterem Panem Piotrem Szatkowskim, Pani Magdalena Mogielska z Urzędu Gminy w Strzelcach Pan Wojciech Albiniak, przyjaciele zespołu „Strzelce”, Zespół Śpiewaczy „Klonowianki” z kierownikiem Alicją Solarską,
🟦Następnie Pani Ewa Karbowska przekazała głos Panu Jerzemu Papiewskiemu z Powiatowego Życia Kutna, który poprowadził dalszą część Jubileuszu.
Uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy za zmarłych członków Zespołu Śpiewaczego „Strzelce”:
🖤Jadwigę Pietrzak
🖤Marię Cierpikowską
🖤Piotra Cierpikowskiego
🖤Marię Postolską
🖤Mariana Karbowskiego
🖤Krystynę Babską

🟨ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „STRZELCE”
Zespół Śpiewaczy „Strzelce” rozpoczął swa działalność w 1988 roku i w tym roku obchodzi piękny Jubileusz 35-lecia swego istnienia.
Grupa działająca pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach ma na swoim koncie wiele występów, niejednokrotnie zakończonych dużymi sukcesami.
Zespół „Strzelce” jest reprezentantem folkloru sannicko-gostynińskiego i wykonuje przede wszystkim pieśni ludowe związane z tym regionem.
Kierownikiem zespołu „Strzelce” jest Pani Ewa Karbowska, a opiekunem muzycznym Władysław Jasiński.
Zespół Śpiewaczy „Strzelce” przez 35 lat był i nadal jest kulturalnym wizerunkiem swego terenu, jest najstarszym zespołem śpiewaczym gminy Strzelce i należy do grona najstarszych grup w swoim regionie.
Członkowie zespołu mają wielki wkład pracy w kierunku przyswojenia tradycyjnego repertuaru i jego stylowego wykonania oraz rekonstrukcji gwary i odtworzeniu stroju ludowego.
🟩GMINNY OŚRODEK KULTURY W STRZELCACH
W kształtowaniu życia kulturalnego oraz rozwijania aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze istotną rolę pełnią instytucje i placówki upowszechniania kultury, wspomagane przez społeczny ruch kulturalny.
W celu merytorycznej koordynacji działalności kulturalnej na terenie gminy Strzelce, Uchwałą Gminnej Rady Narodowej z dniem 1 stycznia 1978 roku powołano Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach, jako placówkę integrującą działalność wszystkich jednostek kulturalno-oświatowych na terenie gminy.
Dyrektorem GOK w Strzelcach został Zdzisław Wojtera.
W latach 1980-1988 stanowisko dyrektora GOK w Strzelcach zajmowała Pani Henryka Pawlina-Bielecka, która była kontynuatorką inicjatyw rozpoczętych przez swego poprzednika.
Od 1988 roku do chwili obecnej dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury jest Marek Syska, który w 2013 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

🔶W tym dniu Jubilaci odbierali gratulacje, same ciepłe słowa i okolicznościowe prezenty od wszystkich przybyłych gości.
🟥Wójt Gminy Strzelce Tomasz Grabowski złożył podziękowania i wyrazy uznania dla Zespołu i Gminnego Ośrodka Kultury za wieloletnią działalność artystyczną i kulturalną oraz szerzenie ducha folkloru.
„Mam nadzieję, że w zdrowiu i pomyślności doczekacie wielu radosnych jubileuszy. Jestem przekonany, że Zespół rzetelną pracą i zaangażowaniem będzie dalej przysparzał wiele radości i będzie „perłą w koronie” naszej ludowej tradycji i Ambasadorem Kultury w naszej strzeleckiej ojczyźnie”

🟦Część oficjalną tego pięknego Jubileuszu zakończyły krótkie występy zespołów „Strzelce”.„Klonowianki”

Back to top