– Żołnierze pomogli dostarczyć żywność.

Gmina Strzelce w dniu 03.02.2021 roku przyjęła pierwszą w tym roku  dostawę artykułów spożywczych z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020.

Serdecznie dziękujemy Szer. Malwinie z 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej za pomoc w dostarczeniu żywności z Łodzi do Naszej Gminy.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniający kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. niepełnosprawność, bezrobocie, wielodzietność, ochrona macierzyństwa, bezdomność itp. oraz których dochód posiadany nie przekracza kwot:- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Back to top