– Akcja dla osób i rodzin osób represjonowanych w latach 1944-1989.

Szanowni Państwo‼
W Imieniu Stowarzyszenia Pamięć Zasłużonym zapraszamy do uczestnictwa w akcji informacyjnej, prowadzonej na terenie całej Polski.
Akcja ma na celu dotarcie do osób i rodzin osób represjonowanych w latach 1944-1989, a wiec Naszych bohaterów narodowych.
Wiele z tych osób przeszło przez prawdziwe piekło jakimi były represje (więzienia, zsyłki, przymusowe areszty i wcielanie do wojska)i nigdy nie zaznało rehabilitacji mienia, nie wspominając o tragedii ich rodzin.
Dzięki mocy ustawy lutowej z 1991 roku mają oni zarówno możliwość rehabilitacji (oczyszczenia mienia) jak i otrzymania zadośćuczynienia.
Jeśli te osoby nie żyją, prawo do rehabilitacji i zadośćuczynienia przechodzi na ich najbliższych potomków.
źródło: Ambasador Stowarzyszenia Pamięć Zasłużonym

Back to top