Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Gmina Strzelce poszukuje do współpracy psychologa.

 1. Główne zadania :
 • praca z osobami dorosłymi i z dziećmi wymagającymi pomocy w wyniku wojny na Ukrainie;
 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom – cudzoziemcom przebywającym na terenie Gminy Strzelce, w tym osobom, których rodziny przebywają na terenie Ukrainy;
 • wsparcie psychologiczne dla osób udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy;
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej pacjentów;
 • uczestnictwo w superwizji grupowej.
 1. Miejsce świadczenia usług psychologicznych:
 • budynek Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce.
 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzone dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni (magister psychologii);
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy psychologicznej.
 1. Harmonogram pracy:
 • elastyczny grafik.
 1. Rodzaj pracy:
 • umowa zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach – Beatą Bąk, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, tel. (24) 356 66 10.

Back to top