– Informacja!

W dniu 30.06.2021 r. Gmina Strzelce podpisała z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę Nr 00163-65150-UM0500302/20 o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzelce” mającą na celu umożliwienie oczyszczenia ścieków sanitarnych, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

POMOC W WYSOKOŚCI: 1 155 824, 00 zł

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Back to top