Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Informacja dla hodowców trzody chlewnej w sprawie stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń i analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń.

🐖 W serwisie Inspekcji Weterynaryjnej zostały umieszczone wytyczne głównego lekarza weterynarii, opracowane z inicjatywy ministerstwa rolnictwa w celu wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej, dotyczące analizy ryzyka związanej z zagrożeniem występowania obgryzania ogonów u świń oraz stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.
🐖 Jak podkreśla CDR, opracowane wytyczne są skierowane przede wszystkim do rolników jako pomoc przy wdrażaniu zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń (w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów) oraz przepisów rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, tj.:

  • par. 21 – Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.
  • par. 23.5. – Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (redukcją kłów u prosiąt i knurów; obcinanie części ogona), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania.
    🐖 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że podczas kontroli dobrostanu świń w gospodarstwie, będzie wymagał przedstawienia analizy ryzyka przeprowadzonej przez właściciela gospodarstwa.
    🐖 Wytyczne dotyczące analizy ryzyka zawierają wzór protokołu jaki powinien zostać sporządzony przez rolnika.

Materiały do pobrania:

wytyczne_materialy_wzbogacajace

wytyczne_analiza_ryzyka

Back to top