– Informacja dla mieszkańców o przyznaniu dotacji na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce w 2022 roku”

Back to top