– INFORMACJA DLA ROLNIKÓW (PRZYMROZKI WIOSENNE 2024R.)

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Strzelce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, tutejszy urząd informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Przypominamy że powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz powierzchnia poszczególnych upraw zgłoszona we wniosku musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, który producent rolny składa do ARiMR na 2024 r. (dlatego wskazane jest najpierw złożyć Wniosek o dopłaty bezpośrednie na 2024 r. a następnie Wniosek o oszacowanie szkód, co pozwoli na uniknięcie rozbieżności w uprawach i powierzchniach).

Wnioski o oszacowanie szkód należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, pokój nr 11, w godz. 7.00.-15.00

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Strzelce oraz na stronie internetowej www.gminastrzelce.eu.

Termin składania Wniosków – do 14 czerwca 2024 roku.
UWAGA: Wnioski niekompletne, nieczytelne lub bez wymaganych załączników zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2024 rok, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa, (wniosek bez mapek)
  2. W przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt zaświadczenie o ich ilości wydane przez ARiMR.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek_o_oszacowanie_szkód_przez_komisję_w_gospodarstwie_rolnym Oświadczenie_nr_4a_o_poniesionych_szkodach_w_środkach_trwałych_innych_niż_uprawy_trwałe-1 Oświadczenie_nr_4b_o_poniesionych_szkodach_w_uprawach_trwałych-2 Oświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_poniesionych_szkodach Oświadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzęcej_towarowej_(sprzedanej)_i_poniesionych_szkodach

 

Back to top