– Informacja na temat dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Strzelce

EPSON MFP image

Informacja na temat dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Strzelce

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Gminy Strzelce  trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom.

Przekazanie tabletek z jodkiem potasu do samorządów terytorialnych to działanie prewencyjne, ponieważ w obecnej chwili nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu jest standardową procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

Urząd Gminy Strzelce , w sytuacji awaryjnej po otrzymaniu polecenia od Wojewody Łódzkiego, dostarczy tabletki ze stabilnym jodkiem potasu do gminnych punktów dystrybucji, które są utworzone:

1. Ośrodek Zdrowia w Strzelcach NZOZ ,,ORMED’’

2. Świetlica OSP w Siemianowie

3. Świetlica OSP w Długołęce

4. Świetlica OSP w Muchnicach Nowych

Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego

Nie ma rejonizacji. W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, jodek potasu będzie wydawany wszystkim pełnoletnim osobom, które się zgłoszą do punktu. Każda osoba dorosła zgłaszająca się do punktu wydawania tabelek jodku potasu będzie mogła pobrać tabletki dla dzieci, rodziny czy sąsiada. Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do 60 roku życia.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Poniżej publikujemy ulotkę, która zawiera najistotniejsze informacje i została opracowana przez MSWiA w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym, Polską Agencją Atomistyki i specjalistami z dziedziny endokrynologii.

EPSON MFP image
EPSON MFP image
Back to top